Werkwijze Addicts for Addicts

Omdat iedere hulpvraag uniek is bestaat er geen standaard hulp! In een oriënterend gesprek bekijkt onze vrijwilliger samen met jou wat A4A voor jou kan betekenen.

Van oriënterend gesprek tot plan van aanpak

Na het eerste contact wordt er een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek met een van onze vrijwilligers. Tijdens dit gesprek maken we kennis en inventariseren we wat er, samen met jou, gedaan moet worden.

Tijdens de volgende afspraak/afspraken wordt alle post uitgezocht en zetten we samen een nieuwe administratie op. Zo ontstaat er inzicht in (de ernst van) de financiële situatie. Als de totale in- en uitgaven bekend zijn, wordt vanzelf duidelijk wat er overblijft om betalingsregelingen met eventuele schuldeisers te treffen.

Onze vrijwilliger zal contact leggen met incassobureaus en deurwaarders indien dit van toepassing is.

Als blijkt dat de problematiek niet meer door jou zelf (met onze hulp) op te lossen is, zal in overleg besloten worden om een schuldhulpverleningstraject op te starten. Onze vrijwilliger kan ondersteuning en begeleiding bieden bij dit traject.

Onze vrijwilligers beschikken over een brede basiskennis op het gebied van schuldhulpverlening.

Privacy

Jouw privacy is bij Addicts for Addicts gewaarborgd. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Onkosten

Onze hulp is gratis. Er worden dus geen onkosten in rekening gebracht. Addicts for Addicts hanteert wel een fair use policy om misbruik van onze gratis hulp te voorkomen.