Addicts for Addicts helpen?

Wij zijn continue op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je kunt ons ook helpen door te doneren.

Vrijwilligers gezocht

Addicts for Addicts is continue op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Lijkt Addicts for Addicts iets voor jou? Dan zouden wij je graag een keer ontmoeten om geheel vrijblijvend van gedachten te wisselen. Neem gerust contact met ons op!

Onze vrijwilligers worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Ze zijn immers onbetaalbaar!

Onkosten worden wel vergoed.

Doneren?

Spreekt onze stichting en ons werk jou aan en zou je graag een steentje bij willen dragen? Dan kun je ons ook helpen door te doneren.

Doneer onder vermelding van "giften".

Rekening Nummer: NL68RABO 0301 583471  t.n.v. Stichting Addicts for Addicts.

De belastingdienst heeft Addicts for Addicts de ANBI status toegekend omdat onze stichting het algemene nut dient.